Welkom - Accueil

 

La Ligue Maritime Belge— L.M.B. est une a.s.b.l. fondée en 1899 par des personnalités issues de divers secteurs de l’industrie, du commerce et de l’Administration dans le but de réunir dans une action commune les initiatives, les travaux et l’influence de ses members pour promouvoir la navigation et le développement des moyens maritimes belges ainsi que l’esprit maritime au sein d’un large public.

 

De Belgische Maritieme Liga— B.M.L. is een v.z.w. die in juni 1899 werd opgericht door vooraanstaande personen uit de verschillende sectoren van de industrie, de handel en de Administratie. De vereniging heeft tot  doel de initiatieven, de actie en de invloed van haar leden te bundelen teneinde de scheepvaart, het Belgische maritieme potentieel alsook het maritieme gedachtegoed te bevorderen en kenbaar te maken bij een zo ruim mogelijk publiek.

 

 

Plaats
Place
Artikel                    Article
Datum
 
BML-Nieuws LMB-Nouvelles Award Belgische Maritieme Liga 2019- Award Ligue Maritime Belge 29/09/19 11 7
BML-Nieuws LMB-Nouvelles La Licorne 08/12/19 11 3
BML-Nieuws LMB-Nouvelles Award Belgische Maritieme Liga 2020- Award Ligue Maritime Belge 2020 06/01/20 1113
BML-Nieuws LMB-Nouvelles In memoriam Kapt. Roger Smet 26/11/20 11 1
Boeken Livres Varen met stoom, de machinekamer van het d.s.s. Rotterdam 23/10/21 010
Nieuws Nouvelles Lack of shore leave causing distress to many, reveals Q2 Seafarers Happiness Index 23/10/21 6 24
Historiek Historique La Chine maritime et navale : avant Zheng He, les Austronésiens à la barre 25/10/21 8 17
Dossier Dossier Tankers to the rescue again: a solution to storage woes 26/10/21 7 15
Nieuws Nouvelles Force Majeure Declared to Bring Home Captain After Two Months 28/10/21 6 19
Nieuws Nouvelles Turning to technology to tackle container ship fires. 29/10/21 6 2
Boeken Livres Groenland, Le rêve d'un Coincoin 31/10/21 10 3
Dossier Dossier BHP – making LNG fuelled ships competitive 31/10/21 7 19
Dossier Dossier Managing cyber risks of the industry about ECDIS cyber risks of 'operational technology' onboard 01/11/21 7 26
Nieuws Nouvelles 'Global Mercy' Party 03/11/21 6 12
Historiek Historique De Antwerpse noorderpolders in de 16de-17de eeuw (I) 05/11/21 8 1a
Dossier Dossier Why do containership stacks collapse and who is liable? 07/11/21 7 17
Nieuws Nouvelles Boskalis trio rainbowing at Texel 08/11/21 6 13
Nieuws Nouveles Frituur Royerssluis krijgt nieuwe stek in 'werfdorp' Oosterweel 09/11/21 6 29
Boeken Livres Enfants à bord 09/11/21 1012
Dossier Dossier Managing cyber risks of ECDIS 11/11/21 7 31
Nieuws Nouvelles Boetes en voorwaardelijke celstraf voor uitvoer sloopschip met asbest 13/11/21 6 15
Historiek Historique De Antwerpse noorderpolders in de 16de-17de eeuw(II) 15/11/21 8 1b
Dossier Dossier Deepsea mining the status quo 16/11/21 7 24
Dossier Dossier Can inert gas systems be included in decarbonisation drives? 17/11/21 7 25
Boeken Livres La flotte noire de Benjamin Franklin 19/11/21 10 1
Nieuws Nouvelles A veel bezwaarschriften toch 'go' voor MCA (Maritime Campus Antwerp) 19/11/21 6 14
Dossier Dossier Automating dock-to-dock voyages: a case study with ASC and Wärtsilä 21/11/21 7 14
Nieuws Nouvelles Sunken Ferry Investigation: Official Report Still Holds 23/11/21 6 26
Nieuws Nouvelles Arctic Shipping Requires New Ways to Manage Risks 24/11/21 6 17
Historiek Historique De Bourgondische expedities naar Rhodos, Constantinopel en Ceuta 1441-1465 (I) 25/11/21 812a
Boeken Livres Ocean Fleets 27/11/21 1010
Dossier Dossier Decarbonisation and charterer contracts 27/11/21 7 10
Dossier Dossier How ship recycling is evolving 28/11/21 7 2
         
         
 
    

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bzb.be