BELGISCHE MARITIEME LIGA  vzw.
LIGUE MARITIME BELGE  asbl.

Koninklijke Vereniging - Société Royale

Raad van bestuur - Conseil d'administration

Directiecomité  Comité de direction

 

         Raad van bestuur - Conseil d'administration

Kapitein t.l.o Bultynck Guy Voorzitter
Admiraal (b.d.) Verhulst Michel Vice-président
      Schatbewaarder
Kapt. t.l.o.   Houard Yves Secretaris-generaal
Capitaine a.l.c. Jehaes André Bestuurder
Amiral de division (e.r)ir. Rosiers Jacques Administrateur
Kapitein ter Zee (h) Van den Bulck Patrick Administrateur
Capitaine a.l.c.  Cornelissens Robert Administrateur
Monsieur Mercier M.B. Administrateur
Kapt.t.l.o. De Meulder François Bestuurder
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maritieme Verenigingen en instellingen als bestuurder  - Associations et institutions Maritimes comme administrateur
  Mandataris- Mandataire Invaller- Remplaçant
Koninklijke Belgische Marine Academie vzw
Académie Royale de Marine de Belgique asbl
Amiral de division(er) J. Rosiers  
Koninklijk Marine Kadettenkorps (KMKK)
Corps Royal des Cadets de Marine (CRCM)
M. J.L.Lion (Kmk) José Butaye
Koninklijk Belgisch Zeemancollege vzw
Collège Royal Maritime Belge
PatrikcWuyts  
Nautical Institute - Belgian Branch vzw. Kapt. t.l.o. Glenn Liekens  
FV Mercatorkring Kapt. t.l.o. K. De Vriese  
Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum vzw. Kapitein t.l.o. K. De Vriese dhr M De Witte
STAB vzw dhr P. Vercruysse KTZ (b.d.) Van Den Bulk
Dag van Zeelieden
Jour des marins
Kapt. t.l.o. A Pels  
Koninklijk Gallois Genootschap Mr. W. Van der Stighelen  
Hogere Zeevaartschool Antwerpen Dr. R. Van Der Schaeren  
Beroepsvereninging van loodsen Kapt. t.l.o Yves Hourd  
     
     
Permanent uitgenoot - Invité permanent
La Marine
Divisieadmiraal Hofman M. KTZ Raf De Bode
Yachting- Pardon - Batellerie Bernard Mercier  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directiecomité  Comité de direction

Kapitein t.l.o. Bultynck Guy Voorzitter
Mr Mercier Michel Vice-Président
Kaptein t.l.o.     Houard Yves Secretaris-generaal
Mijnheer     Schatbewaarder
Kapitein t.l.o B. Baert A. Pels VZW: KBZ/CRMB
Kapitein t.l.o. De Vries Koen Membre- Lid

 

 

 

 

 

 

 

  LMB-BZB 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bzb.be