Welkom - Accueil

 

La Ligue Maritime Belge— L.M.B. est une a.s.b.l. fondée en 1899 par des personnalités issues de divers secteurs de l’industrie, du commerce et de l’Administration dans le but de réunir dans une action commune les initiatives, les travaux et l’influence de ses members pour promouvoir la navigation et le développement des moyens maritimes belges ainsi que l’esprit maritime au sein d’un large public.

 

De Belgische Maritieme Liga— B.M.L. is een v.z.w. die in juni 1899 werd opgericht door vooraanstaande personen uit de verschillende sectoren van de industrie, de handel en de Administratie. De vereniging heeft tot  doel de initiatieven, de actie en de invloed van haar leden te bundelen teneinde de scheepvaart, het Belgische maritieme potentieel alsook het maritieme gedachtegoed te bevorderen en kenbaar te maken bij een zo ruim mogelijk publiek.

 

 

Plaats
Place
Artikel                    Article
Datum
 
Dossier Dossier EU ETS: important compliance clarifications 25/05/24 7 31
Nieuws Nouvelles Euronav 26/05/24 6 31
Historiek Historique Kredietverlening aan zeelieden in de achttiende eeuw (I) 27/05/24 826a
Dossier Dossier Wind power giants find little shelter from sector troubles 28/05/24 7 21
Nieuws Nouvelles Zeevaart in gevaar door groot tekort aan Nederlandse kapiteins 29/05/24 6 18
Dossier Dossier Return of piracy on Somalia waters to push up costs 30/05/24 7 37
Boeken Livres The East Africa Campaign 1914-18 31/05/24 10 3
Nieuws Nouvelles Houthis Agree to Give China and Russia Ships a Pass in Red Sea 31/05/24 6 30
Dossier Dossier Red sea shipping disruption rages on and the impact will continue well into 2024 01/06/24 7 36
Nieuws Nouvelles Stricter EU regulations to reduce ship pollution 02/06/24 6 19
Historiek Historique Kredietverlening aan zeelieden in de achttiende eeuw (II) 03/06/24 826b
Dossier Dossier Would you Recommend a Life at Sea to Your Children? 04/06/24 7 12
Nieuws Nouvelles Lloyd's Register releases a report on the operational and safety issues of the use of ammonia as a marine fuel 05/06/24 6 37
Dossier Dossier 'The rotor manoeuvring system is a good investment' 06/06/24 7 1
Nieuws Nouvelles Red Sea Crisis in Full Swing Despite Months of Turbulence 07/06/24 6 11
Boeken Livres The Aircraft Carrier HIRYU 08/06/24 10 4
Dossier Dossier Is the Red Sea effect on container shipping being overblown? 08/06/24 7 33
Nieuws Nouvelles Antwerpse gastankerrederij Exmar ziet omzet stijgen, maar winst dalen 09/06/24 6 15
Historiek Historique La Belgique d'outre-mer 10/06/24 8 20
Dossier Dossier Reducing the risk of fire in the engine room(I) 11/06/24 7 40a
Nieuws Nouvelles Euronav sells three VLCCs, orders three tankers 12/06/24 6 11
Dossier Dossier Reducing the risk of fire in the engine room(II) 13/06/24 740b
Nieuws Nouvelles Cijfers Euronav "Fundamenten tankermarkt blijven constructief" 14/06/24 6 13
Dossier Dossier Japan set for world's first transport of liquefied CO2 15/06/24 7 27
Boeken Livres "Het goud in mijn beurs in plaats van op de rok'" 16/06/24 10 6
Nieuws Nouvelles Russia's Novatek may scale back Arctic LNG 2, focus on Murmansk 16/06/24 6 17
Historiek Historique Outlaws of the Atlantic (I) 17/06/24 824a
Dossier Dossier Suez Canal toll earnings set to continue falling, as vessels re-route around the Cape of Good Hope 18/06/24 7 15
Nieuws Nouvelles CMB.Tech 19/06/24 6 10
Dossier Dossier Flags of Deceit could take shipping back to the bad old days 20/06/24 7 18
Nieuws Nouvelles REBO nv, de zwaarlastterminal van Haven Oostende, zit volop in groeiscenario 21/06/24 6  33
Dossier Dossier Houthi attacks on Red Sea shipping: Charterparty implications 22/06/24 7 19
Nieuws Nouvelles Russia's Zvezda Shipyard Launches Two Additional Arc7 LNG Carriers for Novatek's Arctic LNG 2 23/06/24 6 40
Boeken Livres Shipmaster's Security Manual 2022 24/06/24 1013
Historiek Historique Outlaws of the Atlantic (II) 25/06/24 8 24b
 
    

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bzb.be