Welkom - Accueil

 

La Ligue Maritime Belge— L.M.B. est une a.s.b.l. fondée en 1899 par des personnalités issues de divers secteurs de l’industrie, du commerce et de l’Administration dans le but de réunir dans une action commune les initiatives, les travaux et l’influence de ses members pour promouvoir la navigation et le développement des moyens maritimes belges ainsi que l’esprit maritime au sein d’un large public.

 

De Belgische Maritieme Liga— B.M.L. is een v.z.w. die in juni 1899 werd opgericht door vooraanstaande personen uit de verschillende sectoren van de industrie, de handel en de Administratie. De vereniging heeft tot  doel de initiatieven, de actie en de invloed van haar leden te bundelen teneinde de scheepvaart, het Belgische maritieme potentieel alsook het maritieme gedachtegoed te bevorderen en kenbaar te maken bij een zo ruim mogelijk publiek.

 

 

Plaats
Place
Artikel                    Article
Datum
 
BML-Nieuws LMB-Nouvelles Award Belgische Maritieme Liga 2019- Award Ligue Maritime Belge 29/09/19 11 7
BML-Nieuws LMB-Nouvelles La Licorne 08/12/19 11 3
BML-Nieuws LMB-Nouvelles Award Belgische Maritieme Liga 2020- Award Ligue Maritime Belge 2020 06/01/20 1113
BML-Nieuws LMB-Nouvelles In memoriam Kapt. Roger Smet 26/11/20 11 1
Historiek Historique L'épopée des MMS ... et ceux de notre Force Navale (I) 16/08/21 822a
Dossier Dossier Signal Group – digital models of the tanker market 19/09/21 7 17
Nieuws Nouvelles Bemanning 'blokkeerschip' Ever Given krijgt in Rotterdam mutsen en chocola 21/09/21 6 11
Boeken Livres Scheepskennis – Geactualiseerde uitgave 21/09/21 10 2
Dossier Dossier Which tanker fuels are best for profits and the environment? 23/09/21 7 30
Historiek Historique L'épopée des MMS ... et ceux de notre Force Navale (II) 25/09/21 822b
Nieuws Nouvelles Euronav investeert fors in nieuwe dual-fueltankers 27/09/21 6 12
Boeken Livres Stowaways by sea and rescue of migrants 29/09/21 10 7
Dossier Dossier Regulating and financing shipping decarbonisation 29/09/21 7 13
Nieuws Nouvelles Eigen foyer voor zeelieden in Antwerp Harbour Hotel 01/10/21 6 20
Nieuws Nouvelles Prosecutors demand deleted emails in X-Press Pearl inferno case 02/10/21 6 28
Dossier Dossier FUELSAVE – dynamic hydrogen & methanol injection to improve engine efficiency 03/10/21 7 12
Historiek Historique L'épopée des MMS ... et ceux de notre Force Navale (III) 05/01/21 8 22c
Boeken Livres A Guide to the Collision Avoidance Rules (Anglais) Relié – 17 novembre 2011 07/10/21 10 4
Nieuws Nouvelles Wereld Maritieme Dag: Belgische scheepvaart blikt terug op mijlpalen 07/10/21 6 18
Dossier Dossier ABS – remote surveying moves ahead 09/10/21 7 24
Dossier Dossier ABS advice on finding a low carbon strategy 10/10/21 7 16
Nieuws Nouvelles Droogdokkensite Antwerpen ligplaats voor West-Hinder III 11/10/21 6 14
Dossier Dossier Tax reforms could shake shipping 13/10/21 7 1
Boeken Livres OCIMF / ICS publish ISGOTT 6 15/10/21 1011
Historiek Historique L'épopée des MMS ... et ceux de notre Force Navale (IV) 15/10/21 822d
Dossier Dossier Global minimum tax: a game changer for EU shipping? 17/10/21 7 10
Nieuws Nouvelles Actieaanzegging loodsen: "Vanaf vrijdag geen grote schepen meer" 18/10/21 6 26
Nieuws Nouvelles Twee bemanningsleden op schip Euronav omgekomen 19/10/21 6 22
Dossier Dossier Shipshave: Industry's first hull cleaning system for commercial ships in transit 21/10/21 7 2
Boeken Livres Varen met stoom, de machinekamer van het d.s.s. Rotterdam 23/10/21 010
Nieuws Nouvelles Lack of shore leave causing distress to many, reveals Q2 Seafarers Happiness Index 23/10/21 6 24
Historiek Historique La Chine maritime et navale : avant Zheng He, les Austronésiens à la barre 25/10/21 8 17
         
    

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bzb.be