Welkom - Accueil

 

La Ligue Maritime Belge— L.M.B. est une a.s.b.l. fondée en 1899 par des personnalités issues de divers secteurs de l’industrie, du commerce et de l’Administration dans le but de réunir dans une action commune les initiatives, les travaux et l’influence de ses members pour promouvoir la navigation et le développement des moyens maritimes belges ainsi que l’esprit maritime au sein d’un large public.

 

De Belgische Maritieme Liga— B.M.L. is een v.z.w. die in juni 1899 werd opgericht door vooraanstaande personen uit de verschillende sectoren van de industrie, de handel en de Administratie. De vereniging heeft tot  doel de initiatieven, de actie en de invloed van haar leden te bundelen teneinde de scheepvaart, het Belgische maritieme potentieel alsook het maritieme gedachtegoed te bevorderen en kenbaar te maken bij een zo ruim mogelijk publiek.

 

 

Plaats
Place
Artikel                    Article
Datum
 
BML-Nieuws LMB-Nouvelles Prix Ligue Maritime Belge - Prijs Belgische Maritime Liga 07/01/18 1112
BML- Nieuws LMB-Nouvelles Prijs voor maritieme verdiente 2019 13/01/19 11 5
BML-Nieuws LMB-Nouvelles Award Belgische Maritieme Liga 2019- Award Ligue Maritime Belge 29/09/19 11 7
BML-Nieuws LMB-Nouvelles La Licorne 08/12/19 11 3
BML-Nieuws LMB-Nouvelles Award Belgische Maritieme Liga 2020- Award Ligue Maritime Belge 2020 06/01/20 1113
BML-Nieuws LMB-Nouvelles In memoriam Kapt. Roger Smet 26/11/20 11 1
Nieuws Nouvelles Sweden aims to allow probe into deadly 1994 Estonia ferry disaster 31/01/21 6 21
Boeken Livres South Wales Tugs 31/01/21 1010
Dossier Dossier The costs of barnacles on your hull 02/02/21 7 29
Nieuws Nouvelles Seafarer abandonment cases at record high 03/02/21 6 14
Dossier Dossier Clean the hull when resistance increases 10% - GreenSteam 04/02/21 7 12
Nieuws Nieuws Government fights in court for Northern Endeavour oil vessel 05/02/21 6 15
Nieuws Nieuws New BIMCO Force Majeure Clause Ready For Review 06/02/21 6 23
Historiek Historique De zeeliedenstaking van 1911 in Antwerpen, een scharniermoment in de bemanningsgeschiedenis van de Belgische koopvaardijschepen 08/02/21 8 34
Boeken Livres Boek over redding boot Brandaris 08/02/21 10 5
Dossier Dossier Waar drijft de drenkeling? 10/02/21 7 13
Nieuws Nouvelles Seacor Marine sells windcat workboat to CMB 11/02/21 6 25
Nieuws Nouvelles Cargill, BAR Technologies to deliver wind sail solution for commercial ships 12/02/21 6 26
Dossier Dossier Examining a Notice of Readiness (NOR) 14/02/21 7 31
Dossier Dossier Du Chocolat dans le vent 15/02/21 7 14
Boeken Livres OCIMF / ICS publish ISGOTT 6 16/02/21 10 7
Nieuws Nouvelles Protest Natuurpunt tegen Maritieme Campus: "We gaan door tot einde" 16/02/21 6 11
Historiek Historique Les ancêtres de notre Force Navale 18/02/21 8 43
Dossier Dossier The VLSFO Challenge: Looking deeper for lubricant performance 20/02/21 7 22
Nieuws Nouvelles MSC betaalt 3,4 miljoen schadevergoeding voor opruimen stormschade Zoë 21/02/21 6 16
Nieuws Nouvelles Oceanbird ro-ro: Embarking on a new era of wind propulsion 22/02/21 6 17
Dossier Dossier Dramatic fleet growth continues 24/02/21 7 15
Boeken Livres South Wales Tugs 24/02/21 10 3
Nieuws Nouvelles MOL issues safety actions after Wakashio grounding 26/02/21 6 31
Historiek Historique Het ingrijpen van hogere en lokale besturen in de kustvisserij:Een historische benadering 28/02/21 8 1
Dossier Dossier De Nora – treating ballast water via "slip stream" 02/03/21 7 18
Nieuws Nouvelles Réduire de 30 % la consommation d'énergie des navires 03/03/21 6 28
Nieuws Nouvelles Van lichtmatroos tot Kapitein (1995 BRT) 04/03/21 6 20
Boeken Livres Les corsaires de Saint-Malo 04/03/21 1012
Dossier Dossier Waar drijft de drenkeling? 06/03/21 7 25
    

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bzb.be