Welkom - Accueil

 

La Ligue Maritime Belge— L.M.B. est une a.s.b.l. fondée en 1899 par des personnalités issues de divers secteurs de l’industrie, du commerce et de l’Administration dans le but de réunir dans une action commune les initiatives, les travaux et l’influence de ses members pour promouvoir la navigation et le développement des moyens maritimes belges ainsi que l’esprit maritime au sein d’un large public.

 

De Belgische Maritieme Liga— B.M.L. is een v.z.w. die in juni 1899 werd opgericht door vooraanstaande personen uit de verschillende sectoren van de industrie, de handel en de Administratie. De vereniging heeft tot  doel de initiatieven, de actie en de invloed van haar leden te bundelen teneinde de scheepvaart, het Belgische maritieme potentieel alsook het maritieme gedachtegoed te bevorderen en kenbaar te maken bij een zo ruim mogelijk publiek.

 

 

Plaats
Place
Artikel                    Article
Datum
 
BML-Nieuws LMB-Nouvelles Prix Ligue Maritime Belge - Prijs Belgische Maritime Liga 07/01/18 1112
BML- Nieuws LMB-Nouvelles Prijs voor maritieme verdiente 2019 13/01/19 11 5
BML-Nieuws LMB-Nouvelles Award Belgische Maritieme Liga 2019- Award Ligue Maritime Belge 29/09/19 11 7
BML-Nieuws LMB-Nouvelles La Licorne 08/12/19 11 3
BML-Nieuws LMB-Nouvelles Award Belgische Maritieme Liga 2020- Award Ligue Maritime Belge 2020 06/01/20 1113
BML-Nieuws LMB-Nouvelles In memoriam Kapt. Roger Smet 26/11/20 11 1
Historiek Historique Horacio Nelson (I) 17/06/21 8 1a
Historiek Historique Horacio Nelson (II) 27/06/21 8 1b
Dossier Dossier Coronavirus and its impact on your contract can you rely on 'Force Majeure'? 28/06/21 7 15
Dossier Dossier EU starts to chart shipping's new green course 29/06/21 7 17
Nieuws Nouvelles The end of cavitation damage on running gear 01/07/21 6 1
Boeken Livres L'odysée de la peur 03/07/21 10 4
Dossier Dossier Will Filipino seafarers miss the Covid-vaccine boat? 03/07/21 7 18
Nieuws Nouvelles Lightship West-Hinder III received certificate of heritage 05/07/21 6 21
Historiek Histoeique A new day for His Majesty 's admirals (I) 07/07/21 8 1c
Nieuws Nouvelles CEO of vessel operator apologises for impact of sunken container ship off Sri Lanka coast 09/07/21 6 11
Nieuws Nouvelles The "EVER GIVEN" – stuck again? 10/07/21 6 25
Dossier Dossier Many reasons to address gender imbalance 11/07/21 7 19
Boeken Livres Pirates, Corsaires, flibustiers et autres forbans 11/07/21 1011
Nieuws Nouvelles Officer shortfall to reach decade high by 2026 13/07/21 6 15
Dossier Dossier The mental strain of working at sea 15/07/21 7 25
Dossier Dossier Regulating and financing shipping decarbonisation 16/07/21 7 26
Historiek Historique A new day for His Majesty 's admirals (II) 17/07/21 8 1d
Boeken Livres Handling Ships in First-Year Ice 19/07/21 1010
Nieuws Nouvelles Container and shipping shortage piles pressure on prices 19/07/21 6 3
Nieuws Nouvelles Tankers: What Will They Carry From 2040 Onwards? 20/07/21 6 13
Dossier Dossier Hiring ship armed guards – beware race to bottom 22/07/21 7 31
Nieuws Nouvelles Euronav Signs on Ammonia-fueled Tanker Project 24/07/21 6 24
Historiek Historique De Uniformen Bij De Belgische Oorlogsvloot 26/07/21 8 39
Boeken Livres Compendium voor Kust en Zee 2018 26/07/21 10 3
Dossier Dossier Ship Finance And COVID-19 28/07/21 7 12
Dossier Dossier Reality 29/07/21 7 16
Nieuws Nouvelles Rederij CMB dient een nieuwe vergunningsaanvraag in voor de Maritieme Campus Antwerpen 30/07/21 6 14
Nieuws Nouvelles Kun je windmolens recycleren 31/07/21 6 2
Dossier Dossier EOS Risk – piracy strategies for Gulf of Guinea 02/08/21 7 24
         
    

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bzb.be