BML-NIEUWS     LMB-NOUVELLES

 

In memoriam Kapt. Roger Smet

 

Op 2 november overleed in Wilrijk op 90-jarige leeftijd Kapt. Roger Smet. Hij begon zijn carrière als koopvaardijofficier en kapitein en voer o.m. op de Mercator. Later maakte hij de overstap naar de dienst staatsrivierloodsen. Uiteindelijk werd hij docent aan de Hogere Zeevaartschool, waar hij van 1989 tot zijn pensionering in 1995 Commandant-Directeur werd. Kapt. Smet was (bestuurs)lid van diverse maritieme organisaties, zoals de Mercatorkring, het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege (o.a. als ondervoorzitter), de Koninklijke Marine Academie van België (o.a. als ondervoorzitter) en de Belgische Maritieme Liga.

Hij interesseerde zich voor onze nautische geschiedenis en was lid van het Wetenschappelijk comité voor maritieme geschiedenis van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.  Hij had ook een enorm respect voor zij die op zee het leven lieten.  Jarenlang was hij voorzitter van het inrichtend comité “Dag der Zeelieden”. 

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be