BML  NIEUWS    LMB  NOUVELLES 

 

 

Award Maritieme Liga gaat naar reder Willy Versluys

 

De Belgische Maritieme Liga (BML) heeft haar jaarlijkse award toegekend aan Oostendenaar Willy Versluys voor zijn onverdroten inzet voor het behoud van varend erfgoed. Dat gebeurde in de aula van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen.

 

De 123 jaar oude BML is een koepelorganisatie van een tiental verenigingen die zich inzetten voor de conservering van varend erfgoed en voor de verspreiding van de maritieme gedachte. In dat kader wordt in principe jaarlijks een award toegekend aan een maritiem verdienstelijk persoon of aan een initiatief. Wegens corona was dat sinds begin 2020 niet meer gebeurd.

Nu de restricties opgeheven zijn, kon voorzitter kapitein Guy Bultynck de BML-award – een schilderij – overhandigen aan de Oostendse reder.

Versluys is niet alleen gekend als reder ter visserij maar eveneens als ondernemer in de immobiliënsector aan de kust. Als visser-reder legde hij een merkwaardig parcours af met onder meer de oprichting van een kwekerij van tilapia in Mauretanië terwijl hij aan de Belgische kust experimenteert met hangcultuurmosselen: de Belgica-mossel.

 

Maritiem erfgoed

Nu werd Versluys in het bijzonder gelauwerd voor zijn inzet voor het maritiem erfgoed. Zo restaureerde reder Versluys onder andere de oude, houten garnalenvisser 'Crangon'. Die vaart nog geregeld vanuit Oostende uit met toeristen die effectief op garnalenvisvangst gaan. De vangst wordt dan aan boord gekookt en zonder bewaarmiddelen opgeslagen. De opbrengst is weliswaar te gering voor een commerciële uitbating. Wie zich inschrijft voor deelname aan zo’n vistocht, krijgt ‘s avonds een portie zelfgevangen garnalen mee naar huis.

Versluys is ook gekend van de 'O. 129 Amandine', de laatste Belgische IJslandvaarder die rechtover het station van Oostende als museumschip ligt.

Hij is ook de drijvende kracht in het Belgica Genootschap, dat ijverde voor de berging van de originele Belgica voor de Noorse kust. Die droom bleek niet realiseerbaar maar Versluys zet zich nu achter de Belgica-replica, in aanbouw in Boom. Dat project staat on hold maar Versluys ijvert voor de afbouw en voor het in de vaart brengen van het schip.

 

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be