NIEUWS  NOUVELLES  NEWS

 

Haven Oostende trekt nieuw innovatief bedrijf aan: Cspect voert onderwaterinspecties met drones en robots uit


Het bedrijf Cspect verhuisde onlangs van Jabbeke naar de haven van Oostende. Cspect opereert met onderwaterdrones en robots (type ROV: remotely operated vehicle) in de inspectie van kabels, funderingen, kades, dammen en andere installaties onder de waterlijn. In de haven van Oostende zijn al een aantal innovatieve bedrijven actief op het vlak van drones en robot gevestigd. Er vormt zich zo een cluster van bedrijven die elkaar kunnen versterken. Daarnaast vindt Cspect in de haven van Oostende veel potentie le klanten Cspect inspecteerde in 2023 meer dan 60 monopiles op verschillende offshore windparken voor de Belgische en Duitse kust en voerde al verschillende inspecties van pontons, schepen en kaaimuren. Zo voerde dit bedrijf ook een onderwaterinspectie uit van een roll-on roll-off brug in de haven van Oostende naar aanleiding van de stijgende maritieme trafieken. De komst van Cspect naar de haven van Oostende zorgt voor bijkomende tewerkstelling, wat bijdraagt tot het realiseren van missie en visie van Haven Oostende. Daarnaast past dit perfect binnen haar tweede basisfundament: “Ondersteunen van onderzoek, incubatie, ontwikkeling en innovatie”.In dat kader richtte Haven Oostende in 2019 Ostend DroneHub Oostende vzw op, samen met het Economisch Huis, Rebo, Hogeschool Vives, VLOC en Internationale Luchthaven Oostende – Brugge, waar de nieuwste dronetechnologiee n vanuit verschillende toepassingsdomeinen en met inbreng van verschillende partners getest en geanalyseerd worden. Ostend DroneHub Oostende profileert zich internationaal en koppelt bedrijven die dronediensten aanbieden aanbedrijven die dronediensten nodig hebben.Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende: “De komst van Cspect naar de haven van Oostende moet onze positie in de top van Europa op het vlak van innovatief droneonderzoek en dronetoepassingen verder verankeren.” Dirk Declerck, CEO & Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende: “We zijn enorm verheugd dat Cspect de haven van Oostende kiest als uitvalsbasis om hun expertise in drones verder te versterken. Door de creatie van nieuwe jobs en de mogelijkheid om banden te smeden met bedrijven in de buurt, zal Haven Oostende mee de vruchten plukken van dezenieuwe vestiging.” Jurgen Moerman & Hendrik Vanneste, Zaakvoerders Cspect: "Als een ingenieursbureau voelen we een diepe band met de zee, een kracht die ons verbindt met de essentie van onze klanten zoals Parkwind, Norther, Otary, C-Power, Jan De Nul en Deme, die allen stevig geworteld zijn in de haven van Oostende. Het vervult ons met vreugde om onze klanten rechtstreeks ter plaatse van dienst te kunnen zijn. Bovendien vormt de haven van Oostende de perfecte uitvalsbasis om onze toewijding aan de blauwe economie verder te versterken.”

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be