NIEUWS  NOUVELLES  NEWS

 

Uitspraak in geschil concessie: Haven moet DP World miljoenen betalen

Flowsredactie

Het International Centre for Settlement of Investment Disputes heeft donderdag 15 februari 2024 een miljoenenboete opgelegd aan ‘België’. De zaak betreft een geschil over een concessie van DP World in het Deurganckdok in de haven van Antwerpen. Kort gezegd krijgt de Haven van Antwerpen-Brugge, via België, een monsterboete van 41,3 miljoen euro opgelegd “plus kosten en interesten”.

Het verhaal van de uitspraak begint bij de toewijzing van de concessies voor operaties aan het Deurganckdok, dat in september 2005 openging voor de scheepvaart. Aanvankelijk leek alles eenvoudig: de combinatie MSC-PSA kreeg in het Deurganckdok heel de westzijde; DP World kreeg de veel grilligere oostzijde. Maar door de bankencrisis raakte de concessie van DP World minder snel vol. PSA bracht inmiddels heel zijn containertrafiek over van het toenmalige Delwaidedok naar het Deurganckdok.

Die terminal kreeg een stukje van 40 ha aan de andere zijde. Dus van DP World. En dat zinde DP World niet terwijl de Haven van Antwerpen formeel nog afhankelijk was van Antwerpen.

Op een gegeven moment was de top van DP World het beu. Het bedrijf zette daarom op 29 juni 2017 het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) (het Arbitrage Tribunaal van het Internationaal Centrum voor de Beslechting van Investeringgeschillen) aan het werk. Die dag werd de Belgische staat gedagvaard in dit geschil over het ter beschikking stellen van een DP World-concessie van 40 ha ten voordele van MPET, de terminal aan de overzijde.
ICSID heeft nu, na al die jaren, een formeel vonnis uitgesproken. De Haven van Antwerpen-Brugge, krijgt via België, een recordboete voor een bedrag van “41,3 miljoen euro plus kosten en interesten”. Het zou uiteindelijk kunnen gaan om zo’n 80 tot 100 miljoen euro.

 

Internationaal
Na allerlei lokale tribulaties tussen Antwerpen en het plaatselijke DP World, schakelde DP World internationaal hoger. ICSID kwam aan bod. De Spanjaard Juan Fernández-Armesto werd in het geding voorzitter. De Bulgaar Stanimir A. Alexandrov werd, na een kort intermezzo van de Nieuw-Zeelander David A.R. Williams, de verdediger van de eisende kant DP World. Brigitte Stern zou de Belgische zijde steunen.

In 2019 werd al een eerste kostenraming gemaakt. In april 2021 maakte het tribunaal een voorlopige kostenstaat met een afwijkende mening van Alexandrov en een eveneens afwijkende mening van Stern. In essentie kwam het erop neer dat de haven van Antwerpen een som van rond de 150 miljoen euro moest betalen. Na allerlei perikelen viel het uiteindelijke vonnis vorige week: ‘België’ moet 41,3 miljoen euro betalen aan DP World “met kosten en interesten”.

 

Haven moet betalen
Merkwaardig genoeg liet de haven van Antwerpen-Brugge al het volgende weten. Van de haven zelf is alleen bekend dat het “een volgende stap” overweegt. Maar daarnaast zegt het bericht “de optimale en constructieve operationele coöperatie en het begrip van DP World, een van de meest belangrijke terminaloperators in de Haven van Antwerpen-Brugge” te waarderen. Dat wijst erop dat het uiteindelijk de haven zelf is die zal moeten betalen.
Onlangs raakte bekend dat de haven zowat 5 miljard moet uitgeven in plaats van 3,1 miljard euro (en tevoren zelfs 1,8 miljard euro) voor de geplande werken aan het Deurganckdok. Meteen rijst de vraag of zowat 80 tot 100 miljoen euro daar nog bovenop komt.

 

Belastingbetaler betaalt

In een commentaar zegt Raf Verbeke, actief in grondrecht, daarover: “Wij kunnen niet aanvaarden dat achter gesloten deuren beslist wordt over het lot van de haven, van de havengemeenschap en de ecologische, sociale en de ruimtelijk ordening in dure achterkamers. Het politieke doel is dus dat de documenten die ter inzage zijn van de partijen, publiek worden door inzagerecht zodat het debat over de uitbreiding van de haven in alle transparantie kan gevoerd worden. In ieder geval moet de Belgische belastingbetaler de kosten van deze hoogst ondemocratische rechtspleging betalen. Wij betreuren de complete omerta van de Antwerpse, Vlaamse en Belgische politiek in deze zaak”.

“De Staat Investeerders Arbitrage zit standaard in de nieuwe generatie vrijhandelsverdragen waartegen onze boeren opkomen. Het zijn manieren om achter de rug van de volksvertegenwoordiging, markten en diensten te reguleren. Nu België voorzitter is van de EU en vandaag (20 februari 2024, red.) in Antwerpen een Europese top doorgaat over industrie en donderdag (22 februari 2024, red.) in Gent over het begrotingspact, dringt een politiek initiatief zich op. Alle kiezers kunnen hun keuze maken tijdens de komende Europese verkiezingen om stop te zeggen aan engagementen van België met ISDS-clausule.”


Paul Verbraeken

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be