NIEUWS  NOUVELLES  NEWS

 

Euronav-saga beëindigd: Frontline verkoopt alle aandelen aan CMB

Julie Desmet
9 okt 2023

          
De VLCC (very large crude carrier) ‘Simone’ van Euronav

De Antwerpse olietankerrederij Euronav heeft aangekondigd dat haar twee referentieaandeelhouders, CMB en Frontline, een overeenstemming hebben bereikt over een transactie. Daarmee komt een einde aan het conflict dat sinds juli 2022 aan de gang was.

Zowel Euronav als CMB maakten het nieuws op maandagochtend 9 oktober 2023 in een officieel persbericht bekend. Na veel speculatie in de pers over een transactie waarbij CMB een bod zou uitbrengen op aandelen van Euronav, reageerde Euronav op 5 oktober op de berichtgeving van de media en kondigde het aan dat CMB en Frontline onderhandelden over een akkoord waarbij de belangrijkste contouren van een mogelijke deal werden geschetst. Die deal is nu rondgemaakt.
“Er is een akkoord bereikt over een transactie die een einde stelt aan de impasse die voortvloeit uit hun diepgewortelde meningsverschillen over strategie, terwijl de overige aandeelhouders de kans krijgen om hun investering te gelde te maken in contanten”, schrijft Euronav.

 

Drie deals

De transactie omvat drie onderling afhankelijke overeenkomsten. Allereerst zal CMB alle Euronav-aandelen kopen die Frontline aanhoudt. CMB zal het belang van 26,12% van Frontline in Euronav verwerven voor 18,43 dollar per aandeel.

Daarnaast zal Frontline 24 VLCC tankers (Very Large Gas Carriers) van de vloot van Euronav verwerven voor 2,35 miljard dollar. De verkoop van de vloot van Euronav aan Frontline heeft betrekking op schepen met een gemiddelde leeftijd van 5,3 jaar. Specifiek gaat het om de volgende schepen: ‘Dominica’, ‘Alboran’, ‘Alex’, ‘Alice’, ‘Andaman’, ‘Anne’, ‘Arafura’, ‘Aral’, ‘Desirade’, ‘Drenec’, ‘Amundsen’, ‘Aquitaine’, ‘Ardeche’, ‘Hatteras’, ‘Heron’, ‘Derius’, ‘Dalis’, ‘Delos’, ‘Dickens’, ‘Diodorus’, ‘Doris’, ‘Camus’, ‘Cassius’ en ‘Clovis’.

Verder zal de lopende arbitrageprocedure van Euronav tegen Frontline en gelieerde ondernemingen worden beëindigd (de procedure werd in januari 2023 ingeleid door Euronav naar aanleiding van de beëindiging van de combinatieovereenkomst door Frontline red.).

Na de verwerving van Euronav-aandelen van Frontline zal CMB 49,05% van de aandelen Euronav bezitten, wat 53% van de stemrechten in Euronav vertegenwoordigt. Euronav zelf bezit 8,23% van haar aandelen.

Na voltooiing van de aandelenverkoop, naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023, zal de deelneming van CMB de grens van 30% overschrijden, waardoor de overnemer verplicht is onder Belgisch recht om een verplicht openbaar overnamebod uit te brengen op de resterende aandelen in Euronav. Aangezien CMB de intentie heeft om de notering van Euronav op Euronext Brussels en de New York Stock Exchange te behouden, heeft CMB niet de intentie om een uitkoopbod uit te brengen na de afsluiting van het verplicht bod.

“Na vele maanden van onzekerheid, maakt de transactie die vandaag werd aangekondigd gebruik van de waarde die Euronav en haar medewerkers hebben gecreëerd gedurende vele jaren van hard werk”, zegt Lieve Logghe, Euronav CFO en interim CEO. “Het weerspiegelt een evenwichtig resultaat voor de aandeelhouders, die nu de keuze hebben tussen het realiseren van die waarde in contanten of het volgen van Euronav in een nieuwe strategische richting onder de nieuwe controlerende aandeelhouder.”

 

Toekomstvisie

Hoe zal het nu verdergaan met Euronav? De toekomstige strategie voor Euronav van CMB is gebaseerd op drie pijlers. Allereerst geldt er een diversificatie van de vloot. CMB wil de vloot van Euronav diversifiëren naar verschillende andere scheepvaartsegmenten om de afhankelijkheid van transport van ruwe olie te verminderen. Dit betekent volgens CMB niet het volledig verlaten van de tankeractiviteiten, maar wel een geleidelijke afbouw van het aandeel van de inkomsten uit het transport van ruwe olie door verschillende types van scheepvaartactiva toe te voegen aan de Euronav portefeuille. “Deze diversificatie kan gerealiseerd worden door de aankoop van tweedehandse toekomstgerichte tonnage, het bestellen van toekomstgerichte nieuwbouwschepen, de verwerving van een deel of het geheel van de toekomstgerichte vloot van CMB en CMB.TECH”, meldt CMB in het persbericht. “Toekomstgericht betekent in de visie van CMB efficiënte schepen met een lage koolstofuitstoot en/of schepen aangedreven door waterstof en/of schepen aangedreven door ammoniak.

Als tweede pijler focust CMB zich op de vergroening van de vloot. “CMB is ervan overtuigd dat het aanbieden van schepen met een lage uitstoot een belangrijke trend in de scheepvaart is. Het zal van cruciaal belang zijn om aanzienlijke hoeveelheden kapitaal van de industrie en rederijen te besteden aan de ontwikkeling van koolstofarme motoren, brandstoftoevoersystemen en de productie van koolstofarme brandstoffen. CMB wil dat Euronav een leidende rol speelt in de vergroening van de scheepvaartindustrie en de referentie reder wordt als het gaat om groene schepen”, klinkt het.

Verder speelt ook de optimalisatie van de bestaande vloot volgens CMB een sleutelrol. “De kwaliteit van de Euronav vloot is altijd uitstekend geweest. Door minder efficiënte/oudere tankers van de hand te doen en de opbrengst te herinvesteren in nieuwbouw/moderne tweedehandse tonnage of technische upgrades (bv. energiebesparende systemen), wil CMB de grote overblijvende vloot van tankers van Euronav optimaliseren om zo blijvend de beste vloot aan te bieden aan haar klanten”, meldt de carrier.

Onder voorbehoud van voltrekking van de transactie, onderzoekt CMB de mogelijkheden voor Euronav om een deel van de opbrengst van de koop/verkoop van schepen te investeren om deze strategie te versnellen.

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be