NIEUWS  NOUVELLES  NEWS

 

Tanker vast in Antwerpen: kapitein meldt coronabesmetting niet meteen

 

Sinds enkele dagen ligt in de Antwerpse haven de Maltese producttanker 'Minerva Oceania' in quarantaine. 15 van de 26 bemanningsleden zijn besmet met het coronavirus. Dat het schip desondanks toch werd beloodst, zorgt voor onrust onder de loodsen.

                              

In havenkringen is de voorbije dagen felle deining ontstaan omdat aan boord van het schip liefst 15 van de 26 bemanningsleden besmet blijken met het coronavirus én het schip toch van op de Noordzee tot in het Kanaaldok werd beloodst.

De 182,5 meter lange, 11 jaar oude tanker vertrok een maand geleden uit de Qatarese haven Ras laffan. Er volgde nog een tussenstop in de haven Kali Limenes in Kreta op 3 juni. Vandaar werd koers gezet naar Antwerpen met het zuidelijke Kanaaldok als eindbestemming. Het schip zou daar vorige vrijdagnamiddag 19 juni afgemeerd zijn. Toen werd blijkbaar meteen al vastgesteld dat één matroos uit de machinekamer besmet was met COVID-19. Gisterenavond raakte bekend dat inmiddels 15 bemanningsleden positief hebben getest.

Loodsen
In kringen van loodsen wordt het ‘onbegrijpelijk' genoemd dat de kapitein – tegen alle regels in – de nautische diensten en Saniport niet meteen en vooraf heeft verwittigd. Volgens onze bronnen stonden de officieren van het schip bij de aankomst van de loods wel in beschermende pakken op de brug. Dat zou ook aan de overheid gemeld zijn. Desondanks waren de zeeloods en rivierloods die het schip naar Antwerpen brachten naderhand, ondanks de besmetting van de matroos, nog even aan het werk op schepen en in de MDK-diensten, alvorens ook zijzelf in quarantaine werden geplaatst. Er was ook een dokloods aan boord van het schip.


Thuisquarantaine

Maritieme kringen vermoeden dat de kapitein geen melding deed van 'dit ene geval' om de afmonstering van een deel van zijn bemanning in Antwerpen niet in het gedrang te brengen. Herman Van Driessche, waarnemend algemeen directeur van het Loodswezen bij MDK, beklemtoont dat zijn diensten meteen na de melding reageerden. “Alle voorzorgsmaatregelen werden genomen en beide loodsen werden preventief van de beurtrol gehaald van zodra we geïnformeerd werden. De betrokken collega-loodsen verblijven voorlopig in thuisquarantaine en zullen vandaag ook zelf getest worden. Alle collega’s werden op de hoogte gebracht. Onze medewerkers zijn goed geïnformeerd over de maatregelen. Zij hanteren zo goed mogelijk de afstandsregels en zijn voorzien van de nodige mondmaskers en ontsmettende handgels.”

 

Ziekenhuis

Het Havenbedrijf Antwerpen bevestigt de besmetting aan het persagentschap Belga. Daarbij wordt ook gemeld dat twee bemanningsleden in het ziekenhuis liggen, maar het is niet bekend hoe erg ze eraan toe zijn. "Het schip is in quarantaine geplaatst tot 1 juli, dan monitoren we de situatie opnieuw in samenspraak met havengezondheidsautoriteit Saniport", zegt Barbara Janssens, namens het Havenbedrijf aan Belga. "Het schip is ook verplaatst naar het Leopolddok. De bemanning is er ondergebracht in aparte cabines."
Paul Verbraeken

 

 

 

Loods besmet met corona na beloodsing coronaschip Antwerpen (update)


Een van de loodsen die het schip 'Minerva Oceania' begeleidde, dat in de Antwerpse haven in quarantaine ligt wegens talrijke coronabesmettingen aan boord, blijkt nu zelf besmet met het coronavirus. Zijn collega is in preventieve thuisquarantaine

                  .
Een loods die het schip Minerva Oceania bezocht om het naar de Antwerpse haven te leiden, blijkt besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Dat meldt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust aan het persagentschap Belga. Het schip ligt intussen al enkele dagen in quarantaine in het Leopolddok omdat 15 van de 26 bemanningsleden positief hebben getest op COVID-19. Toen de loods aan boord van het schip kwam, was de uitbraak nog niet bekend.


Collega's preventief thuis

"Wij betreuren dit ten zeerste maar waren voorbereid op de situatie", stelt het agentschap vrijdag. "Alle collega's waar deze persoon mee in contact geweest is, werden persoonlijk geïnformeerd en zullen ook preventief thuis blijven. Op de andere testresultaten is het nog even wachten, maar ook daar zullen we niet nalaten actie te ondernemen." Het agentschap stelt dat er nog voldoende loodsen gewoon aan het werk zijn en er dus geen impact is op het scheepvaartverkeer van en naar de haven.

Ook een tweede loods bezocht het schip in kwestie, maar die persoon vertoont voorlopig geen symptomen. Hij blijft wel, net als zijn positief geteste collega, twee weken in thuisquarantaine. Meer duidelijkheid over de testresultaten wordt vanavond verwacht. 

De Beroepsvereniging van Loodsen wil dat duidelijk wordt gereconstrueerd waar het misgelopen is. "Wij begrijpen niet waarom er niet meteen na het contact op de 'Minerva Oceania' quarantainemaatregelen zijn genomen. Er blijven verschillende vragen. Heeft de kapitein van het schip te goeder of te kwader trouw gehandeld? Was er een vermoeden van COVID aan boord voordat het schip de territoriale wateren naderde? Daarnaast: het medisch advies schatte de beloodsingsactiviteit in als een activiteit met laag besmettingsrisico. Daar fronsen wij de wenkbrauwen bij. Een loods die een schip betreedt, betreedt de 'bubbel' waarin de hele bemanning al weken werkt, eet en leeft. Het argument dat de loodsen aan boord geen rechtstreeks contact hebben gehad met de machineoperator houdt geen steek. Die man beweegt zich ook door het schip, zoals leden van een gezin door hun huis. Wij wilden meteen testen en quarantaine, maar daar werd niet op ingegaan. Het ergste vinden wij nog het ontbreken van duidelijke draaiboeken voor dergelijke voorvallen. Na meer dan drie maanden coronacrisis zouden de overheden toch beter voorbereid moeten zijn. Niemand wist wat er moest gebeuren." 


MDK: "Alert gereageerd"

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust verweert zich tegen die kritiek. "MDK heeft gedurende de volledige coronacrisis de keuze gemaakt om op iedere situatie aangepast te reageren eerder dan draaiboeken te maken", deelt woordvoerder An Truyts mee. "Dat is een bewuste keuze geweest om op ieder specifiek geval gepast, grondig en alert te reageren op basis van de beschikbare informatie op dat specifieke moment. Ons draaiboek bestaat erin dat er een systeem bestaat om zeer snel te reageren."

"Zijn hier lessons learned? Zeker. Na ieder incident gebeurt ook een evaluatie en worden de te trekken lessen gecommuniceerd aan alle betrokkenen", gaat Truyts verder.

"De adviezen van de geneesheren en bevoegde instanties om de contactrisico’s van onze loodsen in te schatten, zijn gevolgd. Deze ochtend is er opnieuw overleg geweest met de dokters. We willen eerst intern verder in gesprek gaan om maatregelen te verscherpen en onze mensen hierover te informeren, alvorens hier extern uitspraak over te doen. Daarnaast zullen we onderzoeken of we de samenwerking met de medische experten niet kunnen optimaliseren om tot een sneller standpunt, aangepast aan de doelgroep van de loodsen, te komen."

Over de impact op de beschikbaarheid van de loodsen zijn BVL en MDK het op dit moment allezins eens: voorlopig hoeft niet te worden gevreesd voor een tekort aan beschikbare loodsen.


Michiel Leen 

 

MDK dient klacht in tegen rederij en kapitein coronaschip


Agentschap MDK gaat klacht indienen tegen de kapitein en de rederij van het schip 'Minerva Oceania.' Vakbond VSOA wil een compensatie voor het loonverlies dat loodsen lijden door de quarantaine.

              
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust dient klacht in tegen de kapitein en rederij van het schip 'Minerva Oceania'. "De situatie is ernstig genoeg", zegt An Truyts van Agentschap MDK. "Wat er gebeurd is, roept ernstige vragen op. Een gerechtelijke procedure moet duidelijkheid brengen over wat er precies is misgegaan. Er is een vermoeden van ernstige fouten. Zo was er eerst sprake van een blanco 'maritime declaration of health', maar eenmaal het schip tegen de wal lag, was er plots wel een verklaring met symptomen. De omvang en ernst van de besmetting is niet min."

Hoe de aanklacht precies luidt, geeft Truyts niet mee. 


VSOA vraagt compensatie

Intussen dringt de liberale vakbond VSOA er bij MDK op aan dat ook het financiële plaatje bekeken wordt. “De loodsen zelf hebben geen enkele fout gemaakt”, merkt VSOA-secretaris Gerda De Norre op. “Maar diegenen die nu in quarantaine worden geplaatst, lijden daardoor soms loonverlies. Wij hebben daarom MDK gevraagd of deze mensen zelf stappen moeten ondernemen, dan wel of MDK een voorstel zal doen.”

De Norre zegt ook dat veel onduidelijk blijft. “Wanneer is het eerste alarm over de besmetting van die wiper nu precies gegeven? Volgens de geruchten zou GNA (Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit) al zaterdag verwittigd zijn en nadien het Loodswezen. Daarop zouden beide loodsen van de beurtrol zijn gehaald, maar kort nadien werden ze toch nog even ingeschakeld. En hoeveel mensen worden inmiddels door de quarantaine getroffen? In een bericht aan de loodsen heeft de MDK-top het er over dat alle collega’s die in contact kwamen met de twee uit voorzorg thuis moeten blijven, maar hoeveel zijn er dat? Wij vragen dus duidelijkheid.” Volgens De Norre is het ook wat gewaagd om op basis van de testresultaten die de komende uren worden verwacht, de negatief verklaarden veilig te verklaren. “De incubatietijd is nog niet voorbij."


Michiel Leen

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be
 Deze site werd geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024 x 768 en IE -11-Edge
Ce site a été optimalisé pour une résolution d'écran de 1024 x 768 et IE -11- Edge