NIEUWS  NOUVELLES  NEWS

 

Exmar relativeert heisa over 'milieuonvriendelijke' lng


Exmar reageert bedaard op alle ophef rond het laatste studierapport van ICCT. Daaruit blijkt dat het gebruik van lng in de scheepvaart minder milieuvriendelijk is dan wordt gedacht. "Dit is een opportuniteit", klinkt het.

  
De ICCT (International Council on Clean Transportation) trekt straffe conclusies in haar recent vrijgegeven rapport. De Amerikaanse ngo beweert dat omschakelen naar vloeibaar aardgas (lng) erger is voor het milieu dan gewoon niets te ondernemen. Het rapport stelt dat scheepsmotoren op lng 4% meer broeikasgassen uitstoten dan op diesel. De 'methaanslip' weegt dus zwaarder door dan gedacht. Methaangas houdt 86 keer meer warmte vast dan dezelfde hoeveelheid CO2 over een periode van 20 jaar. Dat maakt volgens de cijfers lng als transitiebrandstof schadelijker voor de klimaatopwarming dan stookolie.


Winning tot gebruik

Lng wordt al jaren genoemd als het schone alternatief voor diesel. Na de publicatie van het ICCT-rapport kwam er al vrij snel kritiek uit de hoek van lobbygroepen die vraagtekens plaatsen bij de methodologie. Ze hekelden onder meer het gebrek aan input van grote fabrikanten van scheepsmotoren. 

Belgische gastankerrederij Exmar volgt die redenering. "De hoeveelheid methaan dat lekt, is afhankelijk van het motortype", zegt managing director Infrastructure van Exmar, Jonathan Raes. "De fabrikanten werken voortdurend aan de efficiëntie van de motoren om de verbranding zo compleet mogelijk te maken. Zij leveren dus belangrijke kennis aan."

Exmar nuanceert dan ook de resultaten. "Alles hangt af van de aannames in de studie voor de waardeketen." Raes legt vooral de nadruk op het type productieproces. "In Qatar of Rusland wordt er conventioneel gas ontgonnen, maar lng kan ook gemaakt zijn van Amerikaans schaliegas (gas geproduceerd uit een gesteente, red.). In de VS gebruiken ze de technologie 'fracking' waarbij onder hoge druk schalie wordt 'gekraakt' om het gas vrij te maken. Bij fracking kan meer methaan ontsnappen, vaak onopgemerkt."


Luchtkwaliteit

Hoeveel methaan er wereldwijd weglekt, is dus onbekend. "Aardgas is nog altijd de schoonste fossiele brandstof, wat lng een interessante transitiebrandstof maakt. De voordelen zijn niet te verwaarlozen. Lng drukt de uitstoot van CO2, zwavel, nitraten en fijnstof. Het verbetert de luchtkwaliteit", weet Raes. "Dat neemt niet weg dat we de brandstofmarkt blijven monitoren om het meest duurzame alternatief te vinden. In 2021 voegen we twee nieuwe lpg-tankers toe aan onze vloot met lpg als scheepsbrandstof. Sinds vorig jaar maken we ook deel uit van de waterstofcoalitie."

 

Keten
Raes trekt zijn conclusies. "Dit rapport is een opportuniteit voor de industrie. Nu de uitstoot van methaan steeds meer aandacht krijgt, zijn er zeker nog verbeteringen mogelijk langs de waardeketen. Het is een kans om de keten nog efficiënter en dus economischer te maken."


Julie Desmet

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be
 Deze site werd geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024 x 768 en IE -11-Edge
Ce site a été optimalisé pour une résolution d'écran de 1024 x 768 et IE -11- Edge