NIEUWS  NOUVELLES  NEWS

 

Natuurpunt protesteert tegen Maritieme Campus CMB met eigen voorstel


Natuurpunt verzet zich tegen de plannen voor de Maritieme Campus Antwerpen (MCA) in de voormalige Antwerpse petroleumhaven. Het noemt de plannen 'megalomaan' en komt met een alternatief voorstel onder de naam 'Groenpoort'.

          
                 Projectschets van een alternatief voor Maritieme Campus door Natuurpunt -

De plannen van rederij CMB voor een Maritieme Campus in Antwerpen schieten bij natuurbehoudsvereniging Natuurpunt in het verkeerde keelgat. Vooral het idee dat de campus het nabijgelegen natuurgebied Hobokense Polder 'integreert', is volgens Natuurpunt de omgekeerde wereld. De vereniging vreest dat de plannen een negatieve milieu-impact hebben. Al in oktober 2019 vroeg Natuurpunt om visuele vervuiling te vermijden met een voldoende brede struiken- en bomengordel. Daardoor zouden de gebouwen niet zichtbaar zijn vanaf de Hobokense Polder. De vereniging vroeg ook lichtvervuiling en geluidsoverlast te vermijden in het natuurgebied en eventuele recreatiedruk van het bedrijf binnen de perken van de draagkracht van het natuurgebied te houden. Voorwaarden waar volgens Natuurpunt geen rekening mee werd gehouden in het huidige ontwerp van CMB en Reslea. 

 

"Wederzijds begrip nodig "

"Niettegenstaande ons toen gezegd is dat dit voor hen geen problemen stelde, blijkt nu dat de gebouwen niet minder dan 50 meter hoog worden en dat het de bedoeling is op termijn 2.000 tot 3.000 mensen per dag op hun site te ontvangen", laat Luk Smets, bestuurslid van Natuurpunt Hobokense Polder, optekenen. "Wij kunnen dan ook niet anders dan hen vragen hun huiswerk opnieuw te maken, waarbij wij open blijven staan voor een constructieve dialoog. Begrip voor het standpunt van de andere moet daarbij van twee zijden komen, niet alleen van de zijde van vzw Natuurpunt Hobokense Polder. Wij benadrukken dat voor deze plannen van Reslea/CMB nog geen enkele vergunning is afgeleverd."


Project Groenpoort

Tegenover de 'megalomane' bouwplannen van CMB zet Natuurpunt een eigen project. Onder de titel ‘Groenpoort’ stelt vzw Natuurpunt Hobokense Polder een plan voor met oog voor versterking van de natuur. Dit plan wordt volgens de vereniging momenteel besproken met de stad Antwerpen, die eigenaar is van het natuurgebied. Dat plan voorziet een bijkomend rietmoeras ten oosten van de Maritieme Campus, naast een bijkomend wandelpad dat de Hobokense Polder verbindt met de groene corridor van Blue Gate Antwerp  – dat wel goede punten krijgt van de natuurbeschermers –  én een vogelkijkwand met een uitzichttoren. Ook wordt een beperkt bezoekerscentrum voorzien.


CMB reageert verrast 

Natuurpunt wil in dialoog gaan met CMB voor een oplossing "die de natuurwaarden van de Hobokense Polder wel ernstig neemt". CMB reageert verrast op de kritiek. "We zijn verrast over deze vorm van communicatie vanuit Natuurpunt. Bij onze plannen hebben we vanaf dag één rekening gehouden met hun noden, vragen en aanbevelingen. Hiervoor zijn er verschillende afstemmingsmomenten geweest. We zijn ervan overtuigd dat Natuurpunt de visie van MCA deelt dat er nood is aan een dynamische hub die bedrijven en mensen samenbrengt om de energietransitie en de vergroening van de scheepvaart aan te pakken. Dit is een mega-uitdaging maar zeker niet megalomaan. De transitie van smeeroliefabriek naar innovatieve campus en van fossiele brandstoffen naar een groene economie. Dat willen we realiseren op onze duurzame site, MCA. We zullen vanzelfsprekend de dialoog met alle betrokken partijen, zo ook onze naaste buren van Natuurpunt, op een constructieve manier verderzetten."


Michiel Leen

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be