BOEKEN  LIVRES  BOOKS

 

“Het goud in mijn beurs in plaats van op de rok’”


B O E K B E S P R E K I N G by : Frank NEYTS


Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen zopas het boek “Het goud in mijn beurs in plaats van op de rok. De ‘Herinneringen’ van koopvaardijkapitein Cornelis Abrahamsz jr. (1802-1879)”. Het boek werd bezorgd en ingeleid door W.F.J. Mörzer Bruyns. Het werk verschijnt als deel 121 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging.

Cornelis (Kees) Abrahamsz jr. (1802-1879) kwam uit een familie van Amsterdamse kooplieden, scheepsbevrachters en reders. Hij wilde naar zee, bij de marine, maar het werd de koopvaardij, waar hij het goud in mijn beurs in plaats van op de rok kon verdienen. Na de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam maakte Kees twee zeereizen en ontving hij zijn stuurmansdiploma. Vervolgens voer hij in verschillende rangen naar Suriname en Nederlands Oost-Indië en werd op zijn zevenentwintigste als kapitein aangesteld. In totaal maakte Kees vijftig zeereizen. Hij trouwde met Catharina (Kaatje) Douwes Dekker, de oudere zuster van Eduard (Multatuli).

Dit boek bevat de transcriptie van Kees Abrahamsz ‘Herinneringen’, die hij voor zijn zoon Theodorus schreef,. Het is een onderhoudend en gedetailleerd verslag van zijn privéleven verweven met zijn zeevarend bestaan en zijn belevenissen in Suriname en Oost-Indië. Omdat de ‘Herinneringen’ alleen voor Theodorus bestemd waren, zijn ze openhartig, soms aandoenlijk en vaak humoristisch. Maar ook wel emotioneel, zoals over de invloed van zwager Eduard op zijn gezin, die hem veel verdriet bezorgde.

Net als alle publicaties van Walburg Pers buitengwoon interessante lectuur!! “Het goud in mijn beurs in plaats van op de rok” (ISBN 9 789462 498402) telt 527 pagina’s, werd als hardback uitgegeven. Het boek kost 71.86 euro. Aankopen kan via de boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200BD Zutphen. Tel. +32(0)575.510522. Bestellen kan via de Walburg Pers website.

In België wordt het boek verdeeld door Agora Uitgeverscentrum, Aalst/Erembodegem. Tel. 0032(0)53.78.87.00, Fax 0032(0)53.78.26.91, www.boekenbank.be, E-mail: admin@agorabooks.com.

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be