BOEKEN  LIVRES  BOOKS

 

“Aemilia”


B O E K B E S P R E K I N G door : Frank NEYTS


Bij uitgeverij Walburg Pers/Lanasta verscheen het boek “Aemilia. Vlaggenschip van Maarten Tromp”. Graddy Boven tekende als auteur.

Wie bekend is met de maritieme geschiedenis van Nederland in de zeventiende eeuw, weet dat de zeemacht in die periode enige beroemde schepen kende. Veelal robuuste oorlogsbodems die meerdere zeeslagen doorstonden en onderdak verleenden aan illustere zeehelden. Goede voorbeelden daarvan zijn de Brederode, De Zeven Provinciën, Prins Willem, Eendracht, Gouden Leeuw en Aemilia. De carrière van de Aemilia is indrukwekkend. Filips van Dorp, Witte de With en Maarten Harpertsz. Tromp lieten voetstappen op haar dekken achter en Egbert Barotolomeusz. Kortenaer was er opperstuurman.

De geschiedenis van de Aemilia is rijk. Zij joeg onuitputtelijk op Duinkerker kapers, speelde een belangrijke rol in de verovering van de Tweede Spaanse Armada op 21 oktober 1639, vervoerde de prins van Oranje, de latere Willem II, naar Engeland en was aanwezig bij de verovering van Duinkerken door Gaston Jean Baptiste, hertog van Orléans. Aemilia, Vlaggenschip van Maarten Tromp volgt de geschiedenis van een markant en robuust oorlogsschip uit de zeventiende eeuw. Van de bouw in Rotterdam tot haar sloop in Napels. De Aemilia was een ‘gefregatteerd oorlogsschip van groot charter en het prototype voor de indrukwekkende Hollandse oorlogsschepen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw.

 

Net alle publicaties van Walburg Pers/Lanasta buitengewoon interessante lectuur!!


Aemilia” (ISBN 9 789464 562149) telt 88 pagina’s, werd gebonden als hardback uitgegeven. Het boek kost 22.99 euro. Aankopen kan via de boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200BD Zutphen. Tel. +32(0)575.510522. Bestellen kan via de Walburg Pers website. In België wordt het boek verdeeld door Agora Uitgeverscentrum, Aalst/Erembodegem. Tel. 0032(0)53.78.87.00, Fax 0032(0)53.78.26.91, www.boekenbank.be , E-mail: admin@agorabooks.com.

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be