BOEKEN  LIVRES  BOOKS

 

“Compendium voor Kust en Zee 2018”.


B O E K B E S P R E K I N G door : Frank NEYTS


In december van vorig jaar lanceerde het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) het “Compendium voor Kust en Zee 2018”. Deze ‘bijbel’ van het Belgisch zeeonderzoek werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met meer dan 150 experten en geeft een overzicht van de mariene kennis in Vlaanderen en België. De cijfers illustreren hoe een groeiend aantal zeewetenschappers zich inzet om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de zogenaamde Blauwe Groei en het thema van duurzaamheid in onze zeeën en oceaan. In aanloop naar het VN ‘Decennium van de Oceaanwetenschappen’ (2021-2030) is het duidelijk dat België in polepositie ligt om zich te profileren als een maritieme kennisregio. De zee beroert de gemoederen meer dan ooit. Ook op Europees niveau beweegt er van alles. De maritieme industrie tekent zich af als een groeipool en de zogenaamde Blauwe Groei-strategie kan goochelen met duizelingwekkende omzet- en tewerkstellingscijfers. Eerder dan onze Noordzee nu te gaan zien als een nieuw wingewest, situeert de echte Blauwe Groei in Vlaanderen zich echter vooral in de opbouw van kennis en expertise, en in de demonstratie en vermarkting ervan. Uit het “Compendium voor Kust en Zee 2018” blijkt een divers Belgisch Marien onderzoekslandschap, met niet minder dan 114 onderzoeksgroepen. Samen zijn die goed voor 1.600 wetenschappers, waarvan de helft (856) verbonden zijn aan Vlaamse universitaire associaties. Bovendien vertoont deze onderzoekscapaciteit aan de Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen een duidelijke groei in de afgelopen jaren. Op wereldschaal scoort enkel Noorwegen beter als het aantal mariene onderzoekers afgewogen wordt tegen de totale bevolking (Global Ocean Science Report 2017). Dit is geen toeval. Als klein land heeft België veel van zijn welvaart, ook historisch, te danken aan de ligging in de zuidelijke punt van de Noordzee. De rol van de havens en de sterke positie van wereldspelers in de baggerindustrie zijn illustratief in deze context. Ook kan België bogen op een zeer lange traditie in marien onderzoek. Zo staat het Laboratoire des Dunes (1843) van de Leuvense professor Pierre-Joseph Van Beneden (1809-1894) in Oostende te boek als het allereerste marien onderzoeksstation ter wereld. Verdere interesse in het “Compendium voor Kust en Zee 2018”? Neem dan contact op met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in Oostende.

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be