BOEKEN  LIVRES  BOOKS

 

“De Watergeuzen”


B O E K B E S P R E K I N G door : Frank NEYTS


Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen net “De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, 1568-1575”. Anne Doedens en Jan Houter tekenden als auteurs. Watergeuzen waren de vrijbuiters, avonturiers en piraten uit de begintijd van de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd, die vanaf de eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog in dienst van Willem van Oranje opereerden.
Dit boek gaat over hun operatieterrein, de zee, en vooral het gebied dat we nu de Wadden noemen. Via dat gebied arriveerden de graanschepen uit de Oostzee en daar werden zij door de geuzen prijsgemaakt. Daar plunderden en roofden zij en daar hadden zij – zoals in het geval van Vlieland – hun basis waar een bloedige strijd werd gestreden. Bij watergeuzen denkt iedereen natuurlijk aan Den Briel, maar het beeld is groter en completer: in de Noordelijke zeegaten, op de Waddeneilanden en de Zuiderzee hebben zij ingrijpende aanslagen gepleegd. Alva en zijn mensen onderschatten onterecht het gevaar vanuit die hoek. In “De Watergeuzen” worden die acties van de geuzen gereconstrueerd, die de Spaanse koning en zijn aanhangers zwaar getroffen hebben. Bij geuzenoperaties werd geld buitgemaakt, waarmee Oranje’s troepen werden betaald en op het Vlie hielden zij graanschepen tegen die het Spaansgezinde Amsterdam moesten voeden. Als represaille brandden de Spanjaarden het oostelijke dorp op Vlieland plat. Doeden en Houter deden onderzoen in binnen- en buitenlandse archieven en kwamen veel ongebruikt materiaal tegen. In “De Watergeuzen” brengen zij deze vergeten geschiedenis in beeld. “De Watergeuzen” (ISBN 9 789462 492868) telt 192 pagina’s, werd als softback uitgegeven.

Het boek kost 19,95 euro. Aankopen kan via de boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200BD Zutphen. Tel. +32(0)575.510522, Fax +31(0)575.542289. . In België wordt het boek verdeeld door Agora Uitgeverscentrum, Aalst/Erembodegem. Tel. 0032(0)53.78.87.00, Fax 0032(0)53.78.26.91, www.boekenbank.be , E-mail: admin@agorabooks.com.

 

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be
 Deze site werd geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024 x 768 en IE -11-Edge
Ce site a été optimalisé pour une résolution d'écran de 1024 x 768 et IE -11- Edge