BOEKEN  LIVRES  BOOKS

 

Scheepsstabiliteit


B O E K B E S P R E K I N G door : Frank NEYTS

Bij het Nederlandse Dokmar Maritime Publishers BV verscheen recent de zesde editie van “Scheepsstabiliteit”. Klaas van Dokkum, Hans Ten Katen, Kees Koomen en Jakob Pinkster tekenden als auteurs. Stabiliteit is een lastig te omschrijven begrip. Als we het hebben over een stabiele persoonlijkheid dan hebben we wel ongeveer een idee wat er mee wordt bedoeld, maar het te verwoorden blijft moeilijk. Datzelfde geldt voor het begrip stabiel schip, stabiliteit is immers niet tastbaar of aanwijsbaar Toch speelt het in de zeevaart een zeer belangrijke rol. Als een schip niet stabiel is kan dat direct gevaar opleveren voor schip, bemanning, lading en milieu. Vandaar dat stabiliteit voor alle typen schepen is vastgelegd in veel regelgeving. Elk bemanningslid van welk type schip ook, hoort hier kennis van te hebben.

De kracht van dit boek is dat het door de vele foto’s, figuren en tekeningen stabiliteit zichtbaar en toegankelijk maakt voor iedereen. Het is daardoor niet alleen geschikt voor alle niveaus van de relevante beroepsopleidingen maar ook voor de pleziervaart.

Bij de zesde druk zijn diverse hoofdstukken weer verbeterd. Nieuw is nu dat bij elk hoofdstuk opgaven zijn geplaatst en achterin in het boek enkele honderden extra vragen en opgaven. Die opgaven kunnen algemeen zijn, maar de meesten zijn gerelateerd aan de schepen ‘Delftschip’ en ‘Elandsgracht’. Beide multi-purpose schepen, kunnen elke soort droge lading vervoeren en tevens zijn ze voorzien van een kraanmodule.

Een grote verbetering is dat nu de hydrostatische gegevens van beide schepen als een extra, 88 pagina’s tellende losse bijlage bij het boek is gevoegd. De student kan nu ook de opgaven maken zonder het boek erbij. Dit is vooral belangrijk bij toetsen en examens. Sterk aanbevolen !

Scheepsstabiliteit” (ISBN 978 9071 500381), telt 190 pagina’s, werd als hardback uitgegeven. Bijhorende losse bijlage telt 88 pagina’s en werd als softback uitgegeven. Het boek (incl. bijlage) kost 32 euro. Aankopen kan via de gespecialiseerde boekhandel of direct bij de uitgeverij, Dokmar Maritime Publishers BV, PO Box 5052, 4380 KB Vlissingen, Nederland. Tel. +31(0)612.50.61.50, e-mail: info@dokmar.com, website www.dokmar.com.

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be
 Deze site werd geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024 x 768 en IE -11-Edge
Ce site a été optimalisé pour une résolution d'écran de 1024 x 768 et IE -11- Edge