BOEKEN  LIVRES  BOOKS

 

“De erfenis van De Grote Geus”


B O E K B E S P R E K I N G door: Frank NEYTS


Bij uitgeverij Walburg Pers verscheen “De erfenis van De Grote Geus”. Jaap van de Wal tekende als auteur. Amsterdam, 1567. De grond wordt steeds heter onder de voeten van ijzerhandelaar Lenaert de Graeff. Sinds enkele weken mag hij adjudant zijn van de tot kapitein-generaal benoemde Van Brederode, maar het leger van Alvarez stampt richting de stad en de rijkste man van de Lage Landen moet in veiligheid worden gebracht. De opstand die Van Brederode is begonnen moet worden voortgezet, maar niet veel later komt de Bloedraad bijeen om diens bezittingen verbeurd te verklaren. Nu zit er niets anders meer op dan te vluchten. Die Haghe, 1574. Zeven jaar van oorlog later keert geuzenkapitein Jack van Rijn terug van het Leidens ontzet om op het binnenhof te worden ontboden voor een opdracht van de prins van Oranje. De opstand loopt op haar laatste benen sinds de watergeuzen tot in het hart van Holland zijn teruggedrongen en Jack moet een tijdens het begin van de gevechten verdwenen ijzerhandelaar op gaan sporen. De Amsterdammer schijnt de beheerder te zijn van de erfenis van De Grote Geus. Terwijl de Spaanse generaal Romero verder oprukt blijkt tijdens de zoektocht dat niets is wat het lijkt en de geuzenkapitein raakt steeds verder betrokken in een machtspel om de leiding van de opstand. Tot een confrontatie niet langer te vermijden is en de hel opnieuw losbreekt. In de ‘De erfenis van De Grote Geus’ neemt de auteur de lezer mee op een spannende zoektocht naar de intriges achter de Tachtigjarige Oorlog en het ontstaan van Nederland. Een buitengewoon interessant werk! “De erfenis van De Grote Geus ” (ISBN 9 789462 493322) telt 560 pagina’s, werd als softback uitgegeven. Het boek kost 24,50 euro.  Aankopen kan via de boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200BD Zutphen. Tel. +32(0)575.510522, Fax +31(0)575.542289. . In België wordt het boek verdeeld door Agora Uitgeverscentrum, Aalst/Erembodegem. Tel. 0032(0)53.78.87.00, Fax 0032(0)53.78.26.91, www.boekenbank.be , Email: admin@agorabooks.com .

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be